CFPB geeft richtlijnen uit voor abonnementsservices met “negatieve optie” | Troutman Peper

Vormen abonnementsdiensten met “negatieve opties” oneerlijke of misleidende praktijken onder de Client Monetary Safety Act (CFPA)? Volgens het Client Monetary Safety Bureau (CFPB) in zijn recente circulaire kunnen deze abonnementsdiensten de CFPA schenden wanneer een verkoper: 1) de materiële voorwaarden van het programma verkeerd voorstelt of niet duidelijk openbaar maakt; (2) slaagt er niet in de geïnformeerde toestemming van de consument te verkrijgen; of (3) misleidt consumenten die willen annuleren, werpt onredelijke barrières op voor annulering of honoreert annuleringsverzoeken niet.

Volgens de CFPB verwijst een abonnementsservice met een “negatieve optie” naar een situatie waarin een verkoper het stilzwijgen van een consument, het niet ondernemen van een bevestigende actie om de service af te wijzen of het niet annuleren van een overeenkomst kan interpreteren als acceptatie van het abonnement. Voorbeelden hiervan zijn: automatische verlengingsplannen waarbij abonnementen van consumenten automatisch worden verlengd wanneer ze verlopen, tenzij consumenten opzeggen voor een bepaalde datum; continuïteitsplannen waarbij consumenten ermee instemmen een product of dienst te blijven ontvangen totdat zij de overeenkomsten opzeggen; en proefmarketingplannen waarbij consumenten producten of diensten free of charge (of tegen een gereduceerd tarief) ontvangen voor een proefperiode en na de proefperiode automatisch een terugkerende vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij ze bevestigend annuleren.

De aansporing van de CFPB om zich te richten op abonnementen met “negatieve opties” is een reactie op klachten van consumenten, ook van oudere consumenten, over herhaaldelijk betalen voor diensten die ze niet van plan waren te kopen of niet langer willen. Dit maakt deel uit van een groter initiatief van de CFPB en de Federal Commerce Fee om ‘donkere patronen’ of website-ontwerpkenmerken te bestrijden die naar verluidt worden gebruikt om consumenten te misleiden of in de val te lokken, eerder hier besproken.

In zijn circulaire waarschuwt de CFPB de gedekte personen dat ze het risico lopen de CFPA te overtreden als ze niet:

  • Maak de materiële voorwaarden van de aanbieding bekend.
    • De materiële voorwaarden omvatten meestal: dat de consument zich aanmeldt voor de service en dat er kosten in rekening worden gebracht; het bedrag dat de consument in rekening wordt gebracht; dat de kosten periodiek zullen zijn, tenzij de consument bevestigende stappen onderneemt om te annuleren; en dat, in een proefmarketingplan, de kosten beginnen (of stijgen) na de proefperiode, tenzij de consument bevestigende actie onderneemt.
  • Verkrijg geïnformeerde toestemming.
    • Toestemming wordt over het algemeen niet geïnformeerd als een verkoper het kenmerk “negatieve optie” verkeerd karakteriseert of verbergt of tegenstrijdige of misleidende informatie verstrekt.
  • Richt onredelijke belemmeringen op voor annulering.
    • Dergelijk gedrag omvat onder meer het ophangen van consumenten die bellen om te annuleren, consumenten onredelijk lang in de wacht zetten, onjuiste informatie verstrekken over hoe ze kunnen annuleren of een verkeerde voorstelling geven van de redenen voor vertragingen bij het verwerken van annuleringsverzoeken van consumenten.

Zoals hier besproken, diende de CFPB eind vorig jaar een klacht in tegen een bedrijf over zijn “negatieve optie” abonnementsservice. In dat geval beweerde de CFPB dat Energetic Community LLC mensen die zich probeerden aan te melden voor een geldinzamelingsrace of een ander gemeenschapsevenement, had misleid om zich te abonneren op zijn kortingsclub Energetic Benefit. Het Energetic Benefit-proeflidmaatschap wordt automatisch omgezet in een betaald abonnement met een jaarlijkse vergoeding van $ 89,95, tenzij consumenten zich afmelden of annuleren.

Troutman Pepper zal belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de CFPB en zijn “darkish patterns”-initiatief blijven volgen en zal verdere updates verstrekken zodra deze beschikbaar komen. Ook zal in februari de Client Finance Podcast een aflevering uitbrengen waarin automatische verlengingen worden besproken, inclusief hoe aansprakelijkheid kan worden vermeden.

Leave a Comment